Praktisk Information

 

Vi danser i den gamle gymnastiksal på Ørkildskolen afd. Øst, (Østre Skole), Østre Skolevej 2-4 i Svendborg.

 

Dansetider:

18:30 - 19:20 Begyndere

19:20 - 19:35 Kaffepause

 

19:35 - 20:30 Fortsættere

20:30 - 20:45 Kaffepause

 

20:45 - 21:35 Let Øvede / Øvede

 

Desuden har vi hygge og ønskedans 3 fredage om måneden fra 16:30 - 18:30 undtagen i August, December & Maj

 

Kontingent 2018/19: Aktive medlemmer:  300,- kr Halvårligt, Passive medlemmer: 100,- kr. Halvårligt

Kontigent indbetales halvårligt forud på konto nr: reg.nr:0862 konto nr.: 0001109901

(husk at opgive navn samt medlemsnummer )    

Foreningens Vedtægter 

Vel Mødt !